AmigaOS 3.9 logo

Strona główna
Co nowego?

O FAQ...
Wprowadzenie

Skróty

Podpowiedzi do instalacji
Operacje na ikonach
Kompatybilność
Operacje na dyskach i plikach
Aplikacje internetowe
Skróty klawiaturowe
Nieudokumentowane możliwości
Oprogramowanie dodatkowe
Różności
Znane błędy

Regulacje prawne

Skróty klawiaturowe

 1. Jakie są skróty klawiatutrowe wykorzystywane przez gadżety tekstowe interfejsu ReAction? (niewymienione nigdzie na płycie zawierającej OS 3.9)
 2. Jakie skróty są używane w programie RAWBInfo?

1.
Pyt: Jakie są skróty klawiatutrowe wykorzystywane przez gadżety tekstowe interfejsu ReAction? (niewymienione nigdzie na płycie zawierającej OS 3.9)
Odp:
 • CTRL A ... przenosi kursor na początek tekstu.
 • CTRL H ... kasuje znak przed kursorem lub zaznaczony tekst.
 • CTRL K ... kasuje od znaku pod kursorem do końca tekstu.
 • CTRL M ... klawisz Return.
 • CTRL W ... kasuje poprzednie słowo.
 • CTRL U ... kasuje od znaku na lewo od kursora do początku tekstu.
 • CTRL X ... czyści tekst lub wycina zaznaczony tekst do schowka.
 • CTRL Z ... przenosi kursor na koniec tekstu.

Informacja: kombinacje z klawiszem CTRL zadzialają pod warunkiem, że włączysz opcję "Filtruj kody kontrolne" w preferencjach IControl.

 • <- ... przenosi kursor na poprzedni znak.
 • SHIFT <- ... to samo co CTRL+A.
 • ALT <- ... przenosi kursor na początek aktualnego słowa.
 • -> ... przenosi kursor na następny znak.
 • SHIFT -> ... to samo co CTRL+Z.
 • ALT -> ... przenosi kursor na koniec aktualnego/następnego słowa.
 • Del ... kasuje znak znajdujący się pod kursorem lub zaznaczony tekst.
 • SHIFT Del ... to samo co CTRL+K.
 • Backspace ... kasuje znak na lewo od kursora lub kasuje zaznaczony tekst.
 • SHIFT Backspace ... to samo co CTRL+U.
 • Return, Enter, lub Esc ... przerywa wprowadzanie.
 • Kursor w górę/dół ... przenosi do poprzedniego/następnego gadżetu tekstowego (jeśli istnieją).
 • TAB ... przenosi do następnego gadżetu tekstowego.
 • SHIFT TAB ... przenosi do poprzedniego gadżetu tekstowego.
 • CONTROL ... przytrzymanie klawisza CONTROL podczas przesuwania kursora powoduje zaznaczanie tekstu. Zwolnij klawisz CONTROL i użyj klawiszy kursora aby odznaczyć zaznaczony fragment tekstu.
 • CTRL TAB ... dokańcza nazwę pliku, to samo co RAMIGA TAB
 • CTRL SHIFT TAB ... to samo co RAMIGA SHIFT TAB.
 • ALT BACKSPACE ... kasuje poprzednie słowo.
 • ALT Del ... kasuje następne słowo.
 • F1-F3 ... przenosi kursor do zapamiętanej pozycji. Użycie tych klawiszy razem z klawiszem SHIFT pozwala zapamiętać pozycję dla określonych klawiszy.
 • RAMIGA q ... cofa (porzuca) ostatnio poczynione zmiany.
 • RAMIGA Q ... zamienia zawartość bufora cofnięcia z aktualną zawartością gadżetu.
 • RAMIGA x ... to samo co CTRL+X.
 • RAMIGA G ... zamienia małe/duże znaki od aktualnej pozycji kursora do końca aktualnego słowa.
 • RAMIGA g ... zamienia małe/duże znaki dla znaku znajdującego się aktualnie pod kursorem.
 • RAMIGA c ... kopiuje (zaznaczony) tekst do schowka.
 • RAMIGA C ... dodaje (zaznaczony) tekst do schowka.
 • RAMIGA x ... kasuje (zaznaczony) tekst.
 • RAMIGA v ... wstawia tekst ze schowka do pola w miejsce kursora.
 • RAMIGA V ... zastępuje aktualny tekst tekstem ze schowka.
 • RAMIGA + ... zwiększa wartość numeryczną.
 • RAMIGA i ... zwiększa wartość numeryczną.
 • RAMIGA - ... zmniejsza wartość numeryczną.
 • RAMIGA d ... zmniejsza wartość numeryczną.
 • RAMIGA a ... zaznacza cały tekst.
 • RAMIGA z ... cofa ostatnie zmiany.
 • RAMIGA Z ... przywraca zmiany ostatnio cofnięte.
 • RAMIGA # ... zamienia wartość szestnatskową na dziesiętną.
 • RAMIGA $ ... zamienia dziesiętną na szestnastkową.
 • RAMIGA TAB ... Dokańcza nazwę pliku znajdującego się pod kursorem, użyj klawisza SHIFT aby wywołać ostatnio wybrany plik.
 • Aby zaznaczyć tekst używając myszki, po prostu przytrzymaj lewy klawisz myszki podczas przesuwania myszki w lewo lub w prawo. Dwuklik powoduje zaznaczanie słowami, trójklik zaznacza całą sentencję. Aby odznaczyć zaznaczony tekst, puść lewy przycisk i kliknij ponownie gdziekolwiek w gadżecie.

  [Stephan Rupprecht]

  2.
  Pyt: Jakie skróty są używane w programie RAWBInfo?
  Odp:
  • Kliknięcie myszką na parametrach z wciśniętym klawiszem SHIFT aktywuje lub deaktywuje wybrany parametr.
  • Jak wiesz możesz przeciągnąć i upuścić ikonkę na pole edycji parametrów aby zastąpić parametry nowymi, ale gdy przytrzymasz klawisz SHIFT przed zwolnieniem lewego przycisku myszki--i to jest nowość--parametry ikony, którą upuściłeś zostaną dopisane do istniejących (nie zastąpią ich).

  [Stephan Rupprecht]