AmigaOS 3.9 logo

Strona główna
Co nowego?

O FAQ...
Wprowadzenie

Skróty

Podpowiedzi do instalacji
Operacje na ikonach
Kompatybilność
Operacje na dyskach i plikach
Aplikacje internetowe
Skróty klawiaturowe
Nieudokumentowane możliwości
Oprogramowanie dodatkowe
Różności
Znane błędy

Regulacje prawne

Regulacje prawne

Autorzy zawartych materiałów nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek zniszczenia mogące wystąpić w Twoim systemie. Nie są dostarczane, wyrażane ani zawarte żadne gwarancje. Wszystkie znaki firmowe używane w tym FAQ są chronione prawem autorskim ich właścicieli.

Proszę zwrócić uwagę na następującą informację od Martina Steigerwalda z Haage & Partner:

Proszę umieszczać partycję bootującą w obrębie pierwszych 4GB dysku twardego tak długo, dopóki nie jesteś całkowicie pewien, że rozumiesz w jakich przypadkach możesz używać partycji leżących poza granicą 4GB i całkowicie zgadzasz się ponieść pełną odpowiedzialność za swoje czyny i obiecujesz dotrzymać słowa, iż nie będziesz się kontaktował z obsługą techniczną systemu AmigaOS 3.9 jeśli cokolwiek pójdzie nie tak.

Po prostu umieszczanie partycji bootujących poza granicą pierwszych 4GB dysku NIE oficjalnie obsługiwane; ale może działać w szczególnych przypadkach na Twoje własne ryzyko.