AmigaOS 3.9 logo

Strona główna
Co nowego?

O FAQ...
Wprowadzenie

Skróty

Podpowiedzi do instalacji
Operacje na ikonach
Kompatybilność
Operacje na dyskach i plikach
Aplikacje internetowe
Skróty klawiaturowe
Nieudokumentowane możliwości
Oprogramowanie dodatkowe
Różności
Znane błędy

Regulacje prawne

Operacje na dyskach i plikach

Proszę zwrócić uwagę na następującą informację od Martina Steigerwalda z Haage & Partner:

Proszę umieszczać partycję bootującą w obrębie pierwszych 4GB dysku twardego tak długo, dopóki nie jesteś całkowicie pewien, że rozumiesz w jakich przypadkach możesz używać partycji leżących poza granicą 4GB i całkowicie zgadzasz się ponieść pełną odpowiedzialność za swoje czyny i obiecujesz dotrzymać słowa, iż nie będziesz się kontaktował z obsługą techniczną systemu AmigaOS 3.9 jeśli cokolwiek pójdzie nie tak.

Po prostu umieszczanie partycji bootujących poza granicą pierwszych 4GB dysku NIE oficjalnie obsługiwane; ale może działać w szczególnych przypadkach na Twoje własne ryzyko.


  1. Posiadam buforowany adapter 4 napędów IDE; dlaczego mój system nie chce startować?
  2. Posiadam Power Flyer'a w moim komputerze. Czy jest coś czego muszę się wystrzegać w systemie 3.9?
  3. Czy jest sposób aby CacheCDFS automatycznie rozpoznawał płyty audio? Kiedy włożę płytę audio do mojego czytnika CD, wszystko co otrzymuję to zacieniona ikonka "CD0:Uninitialized".
  4. HDToolBox pokazuje tylko połowę wielkości mojego dysku twardego Matrox. Czy jest na to jakiś sposób?
  5. Jakie wartości dla parametrów Maska, Maksymalny transfer i rozmiar bloku zalecacie do używania z moją Amigą?

1.
Pyt: Posiadam buforowany adapter 4 napędów IDE; dlaczego mój system nie chce startować?
Odp:

IDEFix używa własnego sterownika scsi.device, więc wszystko czego potrzebujesz to zmiana wywołania polecenia SetPatch w pliku S:Startup-sequence na następujące:

C:SetPatch QUIET SKIPROMUPDATES "scsi.device"

[David Rey]

2. 3.
Pyt: Posiadam Power Flyer'a w moim komputerze. Czy jest coś czego muszę się wystrzegać w systemie 3.9?
Odp:

Elbox w swoim ogłoszeniu umieścił informację: "Od wersji v6.0 sterownika ATA3.driver już nie musicie dodawać do polecenia Setpatch opcji'SKIPROMUPDATES scsi.device' ani 'NONSD'."

Wcześniejsze wersjie Power Flyer'a nadal wymagają wywołania opcji SKIPROMUPDATES "scsi.device" przy wywoływaniu polecenia SetPatch z pliku S:Startup-Sequence (na przykład C:SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device"). Również zaleca się, abyś wyłączył wszystkie wpisy dotyczące sterownika scsi.device w pliku DEVS:NSDPatch.cfg, ponieważ sterownik scsi.device Power Flyer'a jest zgodny z NSD.

[Ondra Zima/Johan "Graak" Forsberg]

Pyt: Czy jest sposób aby CacheCDFS automatycznie rozpoznawał płyty audio? Kiedy włożę płytę audio do mojego czytnika CD, wszystko co otrzymuję to zacieniona ikonka "CD0:Uninitialized".
Odp:

Po prostu dodaj do linii CONTROL w pliku montującym Twój napęd CD (CD0: lub jakikolwiek inny) tekst "AUDIO=Sys:Utilities/PlayCD" (upewnij się, że nie istnieją żadne wpisy "NOAUDIO" w pliku, a jeśli istnieją - wykasuj je). Upewnij się także, czy istnieje plik "CDDA.info" w katalogu ENVARC:. Gdy włożysz dysk audio do napędu, CacheCDFS przywoła tą ikonkę jako AppIkonkę i gdy dwuklikniesz na ikonce, PlayCD zacznie odtwarzać płytę.

Linia powinna wyglądać podobnie do tej (Twoja może zawierać inne parametry):

Control = "MD=1 LC=1 DC=8 S L LV AL LFC=1 HR=.rsrc Q MSDOS AUDIO=Work:Audio/PlayCD"

[Stephan Rupprecht]

4.
Pyt: HDToolBox pokazuje tylko połowę wielkości mojego dysku twardego Matrox. Czy jest na to jakiś sposób?
Odp:

Wyjmij z dysku zworkę ograniczającą ilość cylindrów - "Cylinder Limitation Option" (zworka ta występuje we wszystkich dyskach firmy Matrox). HDToolBox powinien teraz po wybraniu opcji "wczytaj konfigurację" poprawnie rozpoznać wielkość twojego dysku.

[Matthew]

5.
Pyt: Jakie wartości dla parametrów Maska, Maksymalny transfer i rozmiar bloku zalecacie do używania z moją Amigą?
Odp:

Zrobiłem testy programem "DiskSpeed" (z pakietu SFS) podczas odczytu dużych plików tworząc raport dla niemieckiego pisma amigowego "Amiga-Magazin" i testy te sugerują, że dla systemu plików FFS najlepsze rezultaty uzyskuje się dla rozmiaru bloków z zakresu od 1024 do 4096 bajtów. Przy 512 bajtach operacje na dużych plikach są dokonywane bardzo wolno, a przy wartości powyżej 4096 bajtów nie widać żadnych istotnych korzyści, chyba że używasz naprawdę plików o olbrzymich rozmiarach. Moim zdaniem 512 bajtów nie powinno być używane, a wszystko powyżej 4096 bajtów jest bezużytecznym marnowaniem wolnego miejsca. Sam najczęściej używam 1024 bajtów, i działa to rozsądnie. Dla partycji, na których przechowywane są obrazy płyt CD lub duże pliki z kopiami bezpieczeństwa, możesz użyć wielkości 2048 lub nawet 4096 bajtów.

Maska w przypadku większości konfiguracji powinna być ustawiona na 0xfffffffc. Dla maksymalnego transferu proszę używać wartości 0x00ffffff dla SCSI, dobrych napędów IDE i kontrolerów, ale 0x0001fe00 dla napedów IDE, które w dalszym ciągu nie obsługują odczytu większej ilości danych niż 128kB za jednym razem. Posiadam dysk 28GB, który nie obsługuje tego poprawnie. Stare napędy IDE mogą wymagać nawet wartości 0x0000fe00. Aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku, zalecam używania wartości 0x0001fe00 dla napędów IDE, ale możesz spróbować większej wartości i sprawdzić, czy podczas kopiowania dużych plików z dużą wielkością bufora (poprzez "copy wielkiplik hd2: BUF=5000") daje identyczną kopię pliku, czy też nie.

[Martin Steigerwald]